Zgjidhjet intelegjente
Elen është lider i energjisë së rinovueshme dhe zgjidhjeve që ofrojmë në treg për energji në gjithë Ballkanin.

We drive the transition to more sustainable, reliable, and affordable energy systems. With our innovative technologies, we energize society, that’s our aim!

Përveq departamentit të Sistemeve Solare Fotovoltaike, Elen ka projektuar dhe instaluar nje gamë të gjerë instalimesh elektrike. Ne ndërmarrim projekte për një numër të madh të klientëve duke përfshirë bizneset, organizatat qeveritare dhe individ privat.
Qëllimi i kompanisë ka qenë gjithmonë të ofroj produkte me kualitet të lartë dhe te gjej zgjidhje afatgjate për të gjith klientët. Elen ka eksperiencë në ofrimin e zgjidhjeve në të gjith fushën e elektro-energjetikës, ku përfshihen zgjidhjet në: Instalime Elektrike, “Micro-Grid” dhe Akumulimin e Energjisë, Elektromobilitet, “Smart Home” dhe zgjdihjet BMS. Njohja në tërësi e ketyre fushave na ka bërë që të kuptojm situata të ndryshme dhe të bëjmë kombinimin e njohurive duke gjetur zgjidhjen përfekte pë secilën situatë.
Secila nga këto shërbime përfaqëson një fushë të caktuar në botën e elektricitetit dhe të gjitha kan një grup zgjidhjesh që ofrohet.

Intalimet Elektrike

–  Instalimet elektrike & instalimi i pajisjeve për transmetimin e të dhënave
–  Të gjitha llojet e instalimeve elektrike karshi kërkesave të objekteve
–  Të gjitha aplikimet për ndriçim dhe furnizim me energji elektrike
–  Mirëmbajtja dhe servisimi i pajisjeve dhe i komplet sistemeve
–  Instalimi i transformatorëve së bashku me kabina MV dhe LV
–  Inspektimi përfundimtar nga një ekip inxhinierësh
–  Projektimi dhe verifikimi i instalimeve elektrike
–  Sistemet e tokëzimit dhe mbrojtjes nga rrufeja
–  Sistemet e Ndriçimit Emergjent
–  Sistemet e alarmit nga zjarri
–  Sistemet e Sigurisë
–  Ndriçimi publik
Smart Home dhe BMS
–  Sistemet e kontrollit dhe monitorimit të qasjes

Smart Home dhe BMS

-Sistemet e kontrollit dhe monitorimit të qasjes
– Menaxhimi i ngrohjës dhe gjendjes së ajrit|
– Mbushës për vetura elektrike
– Akumulues të energjisë
– Kontrolli i ashensorëve
– Menaxhimi i parkimit

en_USEnglish