Produktet & Shërbimet
Our Services
Energji Solare
Produktet & Shërbimet
Elen një prej kompanive te para në ofrimin e produkteve dhe shërbimeve në fushën e energjisë së ripërtëritshme, elektroenergjetikës, elektronikës, mekanikës dhe teknologjisë informative. Elen është themeluar në vitin 1992 dhe deri tani kemi punuar me të gjitha llojet e ndërrmarjeve dhe organizatave, publike dhe ato private. Ne kemi përmirësuar dhe zhvilluar vazhdimisht sherbimet tona me produkte dhe shërbime inovative, përmes kësaj qasje ne ndërtojm partneritete strategjike duke ju ndihmuar klientëve në arritjen e qëllimeve të tyre.

 

Secila nga fushat të cilat mbulon kompania, ka kombinime te profileve të cilat plotësojnë dhe krijojnë një sinergji efektive ndërmjet faktorëve të biznesit dhe në mënyrë aktive mbulon një asortiment shërbimesh që garanton sukses dhe profesionalizëm të lartë.
Duke pas parasysh zhvillimet e fundit të teknologjisë dhe kërkesave të tregut, Elen është vazhdimisht në hap me trendet e zhvillimit dhe risive në treg me qëllimin e vetëm që në kohë sa më të shkurtë të sjellë ato tek klientët e vet për të përmisuar jetën, kursyer financat dhe për mirëqenien e ambientit në tërësi.
Elen është lider i energjisë së rinovueshme dhe zgjidhjeve që ofrojmë në treg për energji në gjithë Ballkanin. Ne ofrojmë shërbime me...
Lexo më shumë
Elen është lider i energjisë së rinovueshme dhe zgjidhjeve që ofrojmë në treg për energji në gjithë Ballkanin. Ne ofrojmë shërbime me...
Lexo më shumë
sqShqip