Përshkrimi i investimit: Spitali Evropian Ortopedik “Royal Medical” gjendet në zonën industriale Veternik.
Lokacioni:
 Prishtinë
Viti: 2015
Sipërfaqja: 2 000 m²
Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi i materialeve për sistemin elektro-energjetik në bazë të projektit të arkitekturës dhe elektrikes.

sqShqip