Përshkrimi i investimit: Ndërtimi i Sistemit Elektro-energjetik për shkollën fillore në Cërce, komuna e Istogut nga Komisioni Evropian
Lokacioni: 
Cërce, Komuna Istog
Viti: 2014
Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi i materialeve për sistemin elektro-energjetik në bazë të projektit të arkitekturës dhe elektrikës.

sqShqip