Përshkrimi i investimit: Klinika Amerikane gjendet në zonën industriale Veternik.
Lokacioni: Prishtinë
Viti: 2016
Sipërfaqe: 3 000 m²
Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi i materialeve për sistemin elektro-energjetik në bazë të projektit të arkitekturës dhe elektrikës.Është instaluar transformatori i energjisë me kapacitet 400kVA.

sqShqip