Supermarketi InterEX

Përshkrimi i investimit:  Objekti afarist InterEX në Gjilan
Lokacioni: Gjilan
Viti: 2018
Sipërfaqe: 4 000 m²
Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimet elektrike bazuar në projektin arkitektonik e elektrik.

sqShqip