Përshkrimi i investimit: Fabrikë për përpunimin e plastikës “POWERPACK” në parkun e biznesit
Lokacioni:
 Drenas
Viti: 2019
Sipërfaqe: 1 000 m²
Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi i materialeve për sistemin elektro-energjetik në bazë projektit dhe arkitekturës dhe elektrikës.

sqShqip