Përshkrimi i investimit: Ndërtimi i sistemit elektroenergjetik në sallën e sportit në Podujevë nga Komisioni Evropian.
Lokacioni:
 Podujevë
Viti: 2011
Sipërfaqe: 3 600 m²
Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi i materialeve për sistemin elektro-energjetik në bazë të projektit të arkitekturës dhe elektrikës.

en_USEnglish