Përshkrimi i investimit: “Furnizimi i Komunës në ujë dhe kanalizim në Prishtinë – Ndërtimi i fabrikës së ujësjellësit” Komponenti 1- Faza III
Location
: Prishtinë
Viti: 2015
Gjatësi: 13 km
Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi i materialeve elektrike për linjën kabllovike 10/20kV.

en_USEnglish