Substation and Transformer

We are specialized in offering all services and products in the field of power systems ranging from design, installation, transformation stations management and the installation of accompanying equipment. We offer all kinds of transformers together with Medium Voltage Switch-gear 10(20)/0.4kV, to accompanying elements for completion of the project. The services we offer are:

 • Earthing connection and substation construction of the walled or armor-plate – metal
 • Connection of the transformer to the network 10(20)/0.4kV
 • The measurements and tests after starting of operations

Until now we have implemented many different projects in Kosovo, invested by public and private sector.

Our References

 • Investitori: „BINNI“ sh.p.k.
  Përshkrimi i investimit: Furnizimi dhe ndërtimi i Trafostacionit 400kVA dhe Linja 10kV Koha e fillimit dhe realizimit të projektit: Tetor, 2017
 • Investitori: “American Clinic” sh.p.k.
  Përshkrimi i investimit: Ndërtimi i trafostacionit 400kVA për objektin spitalor “Dr. Behar Kusari” në Veterniki, Prishtinë.
  Koha e fillimit dhe realizimit të projektit: Tetor, 2016
 • Investitori: “Alfa” sh.p.k.
  Përshkrimi i investimit: Montim i Transformatorit TS 10/20/0,4 kV, S=1000kVA për objektin administrativ “Alfa” në Veterniki, Prishtinë.
  Koha e fillimit dhe realizimit të projektit: Korrik, 2015
 • Investitori: “Lesna” sh.p.k.
  Përshkrimi i investimit: Furnizim dhe Montim i Transformatorit TS 10/20/0,4 kV, S=1600kVA për kompleksi “Blerti” në Lagjjën Kalabri, Prishtinë.
  Koha e fillimit dhe realizimit të projektit: Shkurt, 2015
 • Investitori: Ontexi Construction sh.p.k
  Përshkrimi i investimit: Ndërtimi dhe Instalimi i Trafo stacionit 630kVA për kompleksit banesor ONTEXI 1&2, lagjja “Bregu i Diellit” Prishtinë.
  Koha e fillimit dhe realizimit të projektit: Nëntor, 2013
 • Investitori: Komuna e Burimit (Istogut)
  Përshkrimi i investimit: Ndërtimi dhe Instalimi i Trafo stacionit 160kVA
  Destinimi i shërbimit tonë: Implementimi i trafostacionit në fshatin Kaliqan-Lagjja Metaj, Komuna e Istogut.
  Koha e fillimit dhe realizimit të projektit: Nëntor, 2011
 • Investitori: Ontexi Construction sh.p.k
  Përshkrimi i investimit: Ndërtimi dhe Instalimi i Trafo stacionit 630kVA për kompleksin banesor ONTEXI, lagjja “Bregu i Diellit” Prishtinë.
  Koha e fillimit dhe realizimit të projektit: Gusht, 2011
 • Investitori: Spitali Rajonal Mitrovicë
  Përshkrimi i investimit: Ndërtimi i trafostacionit 2x630kVA për spitalin rajonal “Dr. Sami Haxhibeqiri”.
  Koha e fillimit dhe realizimit të projektit: Korrik, 2011
 • Investitori: NIC Holding sh.p.k.
  Përshkrimi i investimit: Montim i Transformatorit TS 10/20/0,4 kV, S=1000kVA për Lagjen e banimit “NIC” në Çagllavicë, Prishtinë
  Koha e fillimit dhe realizimit të projektit: Korrik, 2010
 • Investitori: RTK Radio Televizioni i Kosovës
  Përshkrimi i investimit: Atestimi i trafos 630kVA për objektin e radio televizionit të Kosovës
  Koha e fillimit dhe realizimit të projektit: Tetor, 2009
 • Investitori: “Lesna” N.P.Q
  Përshkrimi i investimit: Furnizim dhe Montim i Transformatorit TS 10/20/0,4kV, S=630kVA për objektin banesor P+8 i cili gjendet në Podujevë, Rr. “Afrim Zhitija”
  Koha e fillimit dhe realizimit të projektit: Gusht, 2007
 • Investitori: Komuna e Prizrenit
  Përshkrimi i investimit: Ndërtimi dhe Instalimi i Trafo stacionit 160kVAnë fshatin Novak, Komuna e Prizrenit
  Koha e fillimit dhe realizimit të projektit: Qershor, 2004.

Gallery of Projects