Energy Storage

Energy management systems

  • Analizë dhe studim fizibilitetit për shpenzuesit shtëpiak dhe industrial
  • Përgatitje e skemave të kursimit të energjisë
  • Përcaktim të kapaciteteve akumuluese
  • UPS të energjisë
  • Sisteme të baterive qendrore për furnizim të pandërprerë me energji elektrike – “Energy Storage”
  • Ultrakapacitorë me kapacitet nga disa watt deri në MW

Download documents of Tesvolt

Lithium Storage System TS

Galeria e projekteve