Lighting

To fulfill your needs for qualitative lighting of exterior and interior environments we provide supply and installation of:

 • Internal and external lighting for residential and commercial buildings
 • Special lighting for industry, medicine and other destinations.

All these design and quality services are according to the highest European standards including models of lighting LED, fluorescent, halogen, etc.

Our References

Nr. Investitor/Lokacioni                                       Projekti

 1. Norvegian Church Aid, Mitrovicë               Rregullimi i sistemit të ndriçimit në fshatin Çabra, komuna e Zubin Potokut
 2. USAID – DEMI                                                   Ndriçimi publik faza e II-të në Kllokot
 3. Kuvendi Komunal Rahovec                          Ndërtimi i rrjetit për ndriçime publike të rrugës kryesore të fshatit Krushë e Madhe
 4. Ministria e Kulturës dhe Sportit                 Furnizimi me aparaturë ndriçimi për palestrën sportive në Gjilan, Prizren dhe Suharekë
 5. Kuvendi Komunal Vushtrri                           Instalimi i ndriçimit publik dhe vazhdimi i instalimit
 6. Kuvendi Komunal Mitrovicë                        Ndërtimi i rrjetit të ndriçimit publik përgjatë rrugës së Ulqinit deri te mulliri në Fushë Ibër në qytetin e Mitrovicës
 7. Kuvendi Komunal Mitrovicë                       Furnizimi e vendosja e trupave ndriçues dhe e shtyllave të ndriçimit publik në rrjetin e ndriçimit publik në Mitrovicë
 8. Ministria e Zhvillimit Ekonomik                 Instalimi efiçientë i ndriçimit publik për qytetet Prishtinë dhe Podujevë
 9. Spitali Rajonal Mitrovicë                              Ndriçimi i oborrit të spitalit “Dr. Sami Haxhibeqiri”
 10. Kuvendi Komunal Prishtinë                        Ndriçimi për nënkalimin te” Xhamia e Llapit”
 11. BINNI sh.p.k.                                                    Ndërrimi i 500 poqave indikashent në poqa ekonomik në hapsira e Show room-it të fabrikës.

Gallery of Projects