Trafostacione dhe Transformatorë

Ne jemi të specializuar në ofrimin e të gjitha shërbimeve dhe produkteve në fushën e energjetikës duke filluar nga projektimi, montimi, menaxhimi i transfostacioneve dhe instalimi i pajisjeve përcjellëse.
Ne ofrojmë të gjitha llojet e transformatorëve së bashku me kthinat e tensionit 10(20)/0.4kV, deri tek elementet tjera përcjellëse për kompletim të projektit. Shërbimet që ne ofrojmë janë:

 • Tokëzimi dhe ndërtimi i shtëpizës të trafostacionit të murosur apo blindë – metalike
 • Kyçje dhe lidhje e transformatorit në rrjet 10(20)/0.4kV
 • Matjet dhe testimet pas lëshimit në punë

Deri tani kemi implementuar shumë projekte të ndryshme në Kosovë, të investuara nga sektori publik dhe ai privat.

Referencat tona

 • Investitori: „BINNI“ sh.p.k.
  Përshkrimi i investimit: Furnizimi dhe ndërtimi i Trafostacionit 400kVA dhe Linja 10kV
  Koha e fillimit dhe realizimit të projektit: Tetor, 2017
 • Investitori: “American Clinic” sh.p.k.
  Përshkrimi i investimit: Ndërtimi i trafostacionit 400kVA për objektin spitalor “Dr. Behar Kusari” në Veterniki, Prishtinë.
  Koha e fillimit dhe realizimit të projektit: Tetor, 2016
 • Investitori: “Alfa” sh.p.k.
  Përshkrimi i investimit: Montim i Transformatorit TS 10/20/0,4 kV, S=1000kVA për objektin administrativ “Alfa” në Veterniki, Prishtinë.
  Koha e fillimit dhe realizimit të projektit: Korrik, 2015
 • Investitori: “Lesna” sh.p.k.
  Përshkrimi i investimit: Furnizim dhe Montim i Transformatorit TS 10/20/0,4 kV, S=1600kVA për kompleksi “Blerti” në Lagjjën Kalabri, Prishtinë.
  Koha e fillimit dhe realizimit të projektit: Shkurt, 2015
 • Investitori: Ontexi Construction sh.p.k
  Përshkrimi i investimit: Ndërtimi dhe Instalimi i Trafo stacionit 630kVA për kompleksit banesor ONTEXI 1&2, lagjja “Bregu i Diellit” Prishtinë.
  Koha e fillimit dhe realizimit të projektit: Nëntor, 2013
 • Investitori: Komuna e Burimit (Istogut)
  Përshkrimi i investimit: Ndërtimi dhe Instalimi i Trafo stacionit 160kVA
  Destinimi i shërbimit tonë: Implementimi i trafostacionit në fshatin Kaliqan-Lagjja Metaj, Komuna e Istogut.
  Koha e fillimit dhe realizimit të projektit: Nëntor, 2011
 • Investitori: Ontexi Construction sh.p.k
  Përshkrimi i investimit: Ndërtimi dhe Instalimi i Trafo stacionit 630kVA për kompleksin banesor ONTEXI, lagjja “Bregu i Diellit” Prishtinë.
  Koha e fillimit dhe realizimit të projektit: Gusht, 2011
 • Investitori: Spitali Rajonal Mitrovicë
  Përshkrimi i investimit: Ndërtimi i trafostacionit 2x630kVA për spitalin rajonal “Dr. Sami Haxhibeqiri”.
  Koha e fillimit dhe realizimit të projektit: Korrik, 2011
 • Investitori: NIC Holding sh.p.k.
  Përshkrimi i investimit: Montim i Transformatorit TS 10/20/0,4 kV, S=1000kVA për Lagjen e banimit “NIC” në Çagllavicë, Prishtinë
  Koha e fillimit dhe realizimit të projektit: Korrik, 2010
 • Investitori: RTK Radio Televizioni i Kosovës
  Përshkrimi i investimit: Atestimi i trafos 630kVA për objektin e radio televizionit të Kosovës
  Koha e fillimit dhe realizimit të projektit: Tetor, 2009
 • Investitori: “Lesna” N.P.Q
  Përshkrimi i investimit: Furnizim dhe Montim i Transformatorit TS 10/20/0,4kV, S=630kVA për objektin banesor P+8 i cili gjendet në Podujevë, Rr. “Afrim Zhitija”
  Koha e fillimit dhe realizimit të projektit: Gusht, 2007
 • Investitori: Komuna e Prizrenit
  Përshkrimi i investimit: Ndërtimi dhe Instalimi i Trafo stacionit 160kVAnë fshatin Novak, Komuna e Prizrenit
  Koha e fillimit dhe realizimit të projektit: Qershor, 2004

Galeria e projekteve