Vlerësimet dhe Çertifikimet

Ne jemi të certifikuar nga TUV Austria për sistemin e menaxhimit me EN ISO 9001:2008Ne jemi shpërblyer nga KDWV-OEGJK & GIZ me vendin e parë në fushën e përkrahjes dhe zhvillimit të aftësimit profesional në Kosovë.Ne jemi të certifikuar si Proinso Gold Qualified Installers, nga rrjeti për instalues të kualifikuar Proinso.Ne jemi shpërblyer me mirënjohje për bashkëpunim në implementimin e programit “Intership Biznesi 2015” me KIESA-në dhe MTI-në.