Vlerësimet dhe Çertifikimet

Ne jemi të certifikuar nga TUV Austria për sistemin e menaxhimit me EN ISO 9001:2008Ne jemi shpërblyer nga KDWV-OEGJK & GIZ me vendin e parë në fushën e përkrahjes dhe zhvillimit të aftësimit profesional në Kosovë.Ne jemi shpërblyer me mirënjohje për bashkëpunim në implementimin e programit “Intership Biznesi 2015” me KIESA-në dhe MTI-në.