Strategjia jonë

Visioni

Të zhvillohemi – Të jemi ndërmarrja lider në ofrimin e produkteve dhe shërbimeve në fushën e elektro energjetikës dhe energjisë së ripërtëritëshme.

Misioni

Të punojmë në bazë të standardeve më të larta të etikës së biznesit dhe të krijojmë vlera prej të cilave klientët tanë ndihen të sigurt në investimet e tyre.

Objektivat tona

Misioni i kompanisë Elen është i bazuar në tri koncepte bazë të caktuara si premisa nga komuniteti i biznesit në nivel botëror.

  • Dekarbonizim – ne çdo ditë punojmë për një ambient më të pastër duke shfrytëzuar burimet natyrore për prodhim të energjisë☀
  • Decentralizim – përmes aplikimit të produkteve dhe shërbimeve ndihmojmë klientët të gjenerojnë kapacitete të reja për vetë furnizim me energji me kosto më të ulët☀
  • Digjitalizim – përmes sjelljes së produkteve dhe shërbimeve nga fjala e fundit e teknologjisë ndihmojmë klientët të thjeshtojnë shumë procese në punë e prodhim që të jenë më efiçient☀