Qendra për hulumtim dhe zhvillim

NEXT 25 ~ INKUBATORË I ENERGJISË

Inkubatori është një hapësirë e cila ofron një ambient të përshtatshëm me disa mentorë profesionalë të cilët përkrahin zhvillimin e idesë ose biznesit tuaj. Nëse ky është definicioni i një inkubatori atëherë “ELEN” bashkë me bordin drejtues dhe stafin e kompanisë, kanë krijuar një ambient të tillë për një kohë të gjatë, por ka ardhur koha të vendosim për vitet në vazhdim, të vendosim për “Next25”.
Next25 do të jetë një ndër inkubatorët më të mëdhenj në regjion, do të jetë përkrahëse e ideve inovative dhe bizneseve të reja në fushën e energjisë, energjisë së ripertëritshme dhe efiçiencës në energji. Inkubatori do të jetë i kompletuar me mentor të përzgjedhur të këtyre fushave, të cilët do të ju ndihmojnë në realizimin e ideve tuaja. ELEN bashkë me bordin drejtues dhe stafin e saj, do të jenë në përkrahje të ideve tuaja dhe rrugëtimit deri në sukseset lokale dhe ndërkombëtare.
Përkushtimi ynë nga viti 1992 për një çerek shekulli na bën të besojmë se së bashku me ju do të vazhdojmë  rugëtimin edhe te një çerek shekulli tjetër, për këtë emërtuam inkubatorin “Next25”.

NE BESOJMË TEK SUKSESI, NE BESOJMË TEK JU!

GELA group qëndron në interesa të përbashkëta me brendet e saj, duke funksionuar me rrjete ekspertësh dhe me marrëdhënie të mira mes njerëzve. Suksesi i Grupit tonë rrjedh nga dobia që secili brend përfiton nga ky komunitet. Receta për sukses në komunitetin tonë është bashkimi i energjive. Është baza e suksesit së ekonomisë sonë. Është obligim i jonë përdorimi efektiv i avantazheve që janë të lidhura me Grupin.

 

BASHKË

GELA group qëndron në interesa të përbashkëta me brendet e saj, duke funksionuar me rrjete ekspertësh dhe me marrëdhënie të mira mes njerëzve. Suksesi i Grupit tonë rrjedh nga dobia që secili brend përfiton nga ky komunitet.

SINERGJIA

Receta për sukses në komunitetin tonë është bashkimi i energjive. Është baza
e suksesit së ekonomisë sonë. Është obligim i jonë përdorimi efektiv i avantazheve që janë të lidhura me Grupin.

SUKSESI

Ne vendosim mirëqenien e brendit në të mirën e komunitetit, mbi mirëqenien e brendit në të mirë individuale. Qëllimi jonë është suksesi i përgjithshëm. Kjo është mënyra se si ne zhvillojmë studimin mbi konceptin e ndryshimeve për gjeneratat e reja.

BAZA E BASHKPUNIMIT TONË ËSHTË BESIMI I DY-ANSHËM

  • Ne jemi të VËRTETË ndaj njëri-tjetrit.
  • Ne punojmë së bashku në mënyrë të DREJTËPËRDREJTË dhe të besueshme.
  • Ne jemi MENDJE HAPUR me njëri tjetrin.
  • Ne punojmë si të BARABARTË.
  • Ne jemi të lidhur nga biznesi dhe nga shoqëria e ndërsjellët dhe kështu ne qëndrojmë të BASHKUAR.