Historiku

Kompani familjare

Gjenerata e dytë me 26 vite eksperienc

Luhatshmëria në rritjen e ekonomisë globale, së bashku me ritmin e inovacionit teknologjik, paraqesin sfida të reja për bizneset familjare. Dinamika komplekse e biznesit dhe inercioni të një biznesi familjar kërkojnë një perspektivë gjithë përfshirëse kur zhvillohet aftësia për të menaxhuar transformimet përballë një kompleksiteti ekonomiko-social. Përkundër sfidave, ne çdo herë kujdesemi ti ofrojmë klientit më të mirën.