Ekipi

Kompania Elen është biznes familjar dhe në thelbin e saj përbëhet nga tre drejtues ekzekutiv (partner menaxhues) dhe me dhjetëra punëtorë të specializuar në fusha të ndryshme që mbulon kompania.

Stafi ynë i kualifikuar dhe me motiv të lartë ofron klientëve tanë shërbim të nivelit të lartë dhe është fleksibël në çdo kohë. Kompania jonë ka një staf inxhinieresh të kualifikuar dhe certifikuar për fusha të ndryshme për të cilat ofrojmë dëshmi dhe garancion në kryerjen e punëve me kualitet të lartë.