Trafostacione dhe Transformatorë

Ne jemi të specializuar në ofrimin e të gjitha shërbimeve dhe produkteve në fushën e energjetikës duke filluar nga projektimi, montimi, menaxhimi i transfostacioneve dhe instalimi i pajisjeve përcjellëse.
Ne ofrojmë të gjitha llojet e transformatorëve së bashku me kthinat e tensionit 10(20)/0.4kV, deri tek elementet tjera përcjellëse për kompletim të projektit. Shërbimet që ne ofrojmë janë:

  • Tokëzimi dhe ndërtimi i shtëpizës të trafostacionit të murosur apo blindë – metalike
  • Kyçje dhe lidhje e transformatorit në rrjet 10(20)/0.4kV
  • Matjet dhe testimet pas lëshimit në punë

Galeria e projekteve