Linjat Ajrore dhe Tokësore TU/TL

 

Referencat tona

Nr. Investitor/Lokacioni                                        Projekti

  1. KUR Prishtina                                                    Furnizimi dhe instalimi i materialeve elektrike për linjën kabllovike 10/20kV.

Galeria e projekteve