Elektronikë & TI

Në bashkëpunim të vazhdueshëm me partnerët tanë ne ofrojmë shërbime furnizimi dhe instalimi të sistemeve të sigurisë si: Sisteme të alarmit kundër zjarrit, gazit dhe ujërave në objekte, Sisteme të alarmit kundër vjedhjes, Kontrolle të qasjes nga të gjitha hyrjet/daljet e objektit, Sisteme video monitorimi të vazhdueshëm të pikave strategjike në objekte, Sisteme të adresimit publik për informim të shpejt të personelit në objekte. Ne furnizojmë dhe përgatisim infrastrukturën kabllore të sistemit LAN, TEL dhe të sistemit të përbashkët TV antenave për pranimin e programeve satelitore dhe tokësorë.