Elektrikë dhe Automatikë

Përvoja jonë shumë vjeçare na bënë të jemi lider për furnizime dhe instalime në objekte civile dhe industriale me theks të veçantë ne implementojmë sisteme të avancuara që bëjnë të mundur kursimin e energjisë elektrike, duke filluar nga:
• Instalimi i sistemeve të tokëzimit dhe mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike
• Shpërndarja kabllore
• Instalimin e prizave dhe ndërprerësve elektrik
• Instalimin e tabelave shpërndarëse
Klientët tanë marrin shërbim profesional për të gjitha instalimet elektrike me materiale shumë cilësore nga brende të njohura botërore.