Energjia Solare

Produkte & Zgjidhje

Elen është ofruesi kryesor i zgjidhjeve të energjisë së ripërtëritshme të zgjuar me produkte me performancë të lartë dhe standarde të larta të cilësisë. Premium Produkte – Rezultat Premium.

Elen ofron produkte diellore për përshtatshmëri afatgjate dhe performancë maksimale me qëllim të shpërndarjes së kursimeve të energjisë menjëherë. Në varësi të rajonit dhe sasisë së energjisë elektrike që konsumoni aktualisht, një sistem i plotë zakonisht mund të amortizohet brenda gjashtë viteve ose më pak – pa rritur koston tuaj të energjisë. Në shumicën e ditëve, do të kurseni të holla që nga dita kur instaloni sistemin.

Zgjidhje të plotë diellore

Merrni pavarësinë e plotë të energjisë me një zgjidhje të plotë të energjisë jashtë rrjetit. Çdo paketë e plotë e energjisë diellore është konfiguruar me porosi për nevojat unike tuaja. Ju do të merrni të gjithë komponentët e nevojshëm për të marrë dhe zgjuar shpejt zgjidhjen tuaj të energjisë jashtë rrjetit, nga panelet diellore dhe invertorët e fuqisë deri te ruajtja e baterive, gjeneratorët e rezervave dhe çdo pajisje tjetër e nevojshme që kërkon instalimi juaj.

Panelet diellore

Elen ju ofron panele fotovoltaike me cilësi të lartë me çmimin më efektiv. Të gjitha panelet  vijnë tek ne, direkt nga objektet prodhuese në dispozicion me madhësi të shumëfishta deri në 350W për panel.

Ruajtja e energjisë

Magazinimi/ruajtja e integruar e energjisë ju mban 24/7 orë, edhe kur dielli nuk shkëlqen. Me ruajtjen e baterisë, sistemi juaj vazhdon të sigurojë fuqi brenda natës dhe gjatë kushteve të mbuluar me re.

Invertorët

Në dispozicion ndamas ose si pjesë e një sistemi të plotë, invertorët konvertojnë energjinë elektrike (DC) të gjeneruar nga panelet diellore në rrymë alternative (AC) për tu përdorur më pas nga shpezuesit e ndryshëm.

Gjeneratorët rezervë

Nga ndërprerjet rutinë të mirëmbajtjes apo kushtet e emergjencës, gjeneratorët rezervë ofrojnë zgjidhje të sigurtë. Zgjidhni nga një listë e gjerë e modelit të qetë, me gaz ose naftë.

IPN

Inxhinieri, Prokurim dhe Ndërtim

Analizim  
Zhvillim  
Planifikim  

Ekspertët tanë ofrojnë zgjidhje të avancuara, inovative dhe me kosto efektive për çdo projekt në të cilin angazhohen. Ne kemi një nga ekipet më të njohura të projektimit të idustrisë PV. Të gjitha planifikimet tona optimizohen për të arritur kthimet më të larta dhe për të mundësuar zbatim efikas. Të gjitha projektimet janë në përputhje me kërkesat lokale me kodet elektrike dhe standardet e sigurisë, si dhe kodet dhe udhëzimet e zbatueshme të ndërtimit. Ne gjithashtu zgjidhim sfidat teknike dhe të rregullatorëve gjatë fazave të zhvillimit dhe inxhinierisë, duke bashkëpunuar me autoritetet përgjegjëse dhe duke u konsultuar me klientët, vetëm për të arritur rezultate më të mira.

Ndërtim  

Gjatë fazës së ndërtimit të projekteve solare ne fokusohemi në sigurimin e buxhetit dhe përmbushjen e afateve kohore të përcaktuara. Ekspertët tanë ofrojnë inspektim dhe mbikëqyrje në vend, mbështetje të detajuar të ndërtimit dhe planifikimit, gjegjësisht menaxhim të projekteve. Ne gjithashtu menaxhojmë kontraktorët dhe zbatimin e programeve të kontrollit të cilësisë dhe sigurisë. Çdo partner furnizues dhe ndërtimi që bashkëpunojnë me ne, duhet të kalojnë në procesin e akreditimit, dhe ne ndjekim një plan të rreptë të menaxhimit të kontrollit të cilësisë për çdo projekt. Kapacitetet tona të IPN  ofrojnë dhe sigurojnë çmime më të mira, performancë të pabesueshme dhe cilësi të jashtëzakonshme.

Operime & Mirëmbajtje  

Ekipi i Elenit siguron që projektet e PV-së janë ndërtuar me kosto efektive dhe funksionojnë pa probleme. Duke ruajtur funksionimin e prodhimit të energjisë diellore, ne sigurohemi që sistemi të vazhdon të prodhojë energji në nivele maksimale gjatë gjithë jetës së sistemit dhe, më e rëndësishmja, siguron që sistemi diellor të vazhdojë të arrijë kthim mbi investim (ROI) maksimal.

  Financimi

Elen është në një kërkim për të shkëlqyer dhe përtërij me frymën e një sfiduesi për të zgjeruar ekspertizën në shërbimet financiare. Shërbimi financiar i Elenit është shtyrë për të arritur performancën e klasit botëror për klientët me vlerë.