Efiçienca e Energjisë (EE)

Për shumicën e bizneseve, arsyeja kryesore për të kursyer energjinë është ajo financiare. Por, ekzistojnë edhe arsye të tjera që pronarët duhet t’i marrin parasysh për të qenë më efiçient, duke përfshirë mbrojtjen e mjedisit dhe përgjegjësin sociale karshi publikut.

Kursimi i energjisë dhe përdorimi i drejt i saj është përgjegjësi e secilit prej nesh. Prandaj konsumi i drejtëpërdrejtë, përmirëson efiçiencën dhe rentabilitetin e ndërmarrjeve, industrisë dhe institucioneve publike. Kursimi i energjisë nuk nënkupton uljen e efikasitetit të proceseve të biznesit apo uljen e standardit të jetesës, por si një investim në performancë më të mirë dhe një mjedis më të pastër.

Elen ka përvojë, njohuri dhe kalkulimet e duhura për të ju ndihmuar me sukses në dispozitat ligjore dhe me përdorimin efiçientë të ndriçimit të brendshëm dhe të jashtëm.

Galeria e projekteve