Villa në Veternik

Përshkrimi i investimit: Ndërtimi i sistemit elektro-energjetik për shtëpinë individuale e Rexhep Selimit, Veternik.
Lokacioni:
 Prishtinë
Viti: 2014
Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi i materialeve për sistemin elektro-energjetik në bazë të projektit të arkitekturës dhe elektrikës.