Villa në Lagjen “Marigonë”

Përshkrimi i investimit: Shtëpi banimi në Lagjen “Marigona”
Lokacioni: Prishtinë
Viti: 2016
Sipërfaqe: 350 m²
Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi i materialeve për sistemin elektro-energjetik në bazë të projektit të arkitekturës dhe elektrikës.