Villa në Lagjen Marigonë

Përshkrimi i investimit: Tri shtëpi banimi në Lagjen “Marigona”
Lokacioni: Prishtinë
Viti: 2014
Sipërfaqe: 1 200 m²
Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi i materialeve për sistemin elektro-energjetik në bazë të projektit të arkitekturës dhe elektrikës.