Spitali Regjional Mitrovicë

Spitali Regjional “Dr. Sami Haxhibeqiri”

Përshkrimi i investimit: Ndërtimi i trafostacionit për spitalin regjional
Lokacioni: Mitrovicë
Viti: 2011
Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi i transformatorit me fuqi 630kVA, gjeneratorit turbo disel me fuqi 400kVA, shtyllave konike të zinktuara me gjatësi 9m dhe i trupave ndriçuese me Led-dioda 100W.

    • Categories: Gjenerator, Mjekësi, Ruajtje e energjisë, Trafostacione