FERMERËT

Përshkrimi i investimit: Panele Solare Fotovoltaike nga 3.0kWp deri 30.0kWp
Lokacioni:
 Komuna Prishtinë, Mitrovicë, Vushtrri, Gjakovë, Deçan, Istog, Pejë, Ferizaj, Gjilan, Shtime dhe Podujevë.
Viti: 2016
Kapaciteti: 100 kWp
Shërbimet e ofruara nga ne: Instalimi i paneleve solare, invertorëve dhe shërbime tjera që lidhen me specifikimet teknike të sistemeve solare fotovoltaike.