NDËRMARRJE PRIVATE

Përshkrimi i investimit: Panele Solare Fotovoltaike në ndërmarjen “Dyzi Berry Fruits”
Lokacioni:
Dyz, Podujevë
Viti:
2016
Kapaciteti:
 30.0 kWp
Shërbimet e ofruara nga ne: 
Instalimi i paneleve solare, invertorëve dhe shërbime tjera që lidhen me specifikimet teknike të sistemeve solare fotovoltaike.