Show Room “Tiki Design”

Përshkrimi i investimit: Objekti Show Room“Tiki Design”gjendet në zonënindustriale Fushë Kosovë
Lokacioni: Fushë Kosovë
Viti: 2015
Sipërfaqe: 550 m²
Shërbimet e ofruara nga ne: Instalimi i materialeve për sistemin elektro-energjetik në bazë të projektit të arkitekturës dhe elektrikes.