Scampa sh.p.k.

Përshkrimi i investimit: Panele solare në ndërmarjen Scampa EU në parkun e biznesit
Lokacioni:
Drenas, Kosovë
Viti: 2019
Kapaciteti: 144.57 kWp
Shërbimet e ofruara nga ne: Instalimi i paneleve solare, invertorëve dhe shërbime tjera që lidhen me specifikimet teknike të sistemeve solare.