“Santefarm” sh.p.k.

Përshkrimi i investimit:  Objekti afarist-depo farmaceutike “Santefarm” në Fushë Kosovë.
Lokacioni: Fushë Kosovë
Viti: 2018
Sipërfaqe: 2 200 m²
Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimet elektrike bazuar në projektin arkitektonik e elektrik.