Ndriçimi efiçient te Porche Kosova

Përshkrimi i investimit: Zbatimi i masave të efiçiencës së energjisë në sallonin shitjes dhe servisit në kompaninë Porche Kosova.
Lokacioni:
Prishtinë
Viti: 2016
Shërbimet e ofruara nga ne: Ndërrimi i poqave ekzistues me poqa kursyes për sallonin  e shitjes dhe servisit.