Objekti Banesor ONTEXI 1

Përshkrimi i investimit: Kompleksi banesor Ontexi 1 gjendet në lagjen “Bregu i Diellit” afër shkollës fillore “Ismail Qemajli”
Lokacioni:
 Prishtinë
Viti: 2011
Sipërfaqe: 13 000 m²
Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi i materialeve për sistemin elektro-energjetik në bazë projektit dhe arkitekturës dhe elektrikës. Është instaluar transformatori i enegjisë elektrike me kapacitet 630kVA dhe gjeneratori me fuqi 110kVA.