Objekti banesor “Redoni C-2.2”

Përshkrimi i investimit: Kompleksi banesor “Redoni C-2.2” gjendet në lagjen “Arbëri”
Lokacioni: Prishtinë
Viti: 2017
Sipërfaqe: 11 000 m²
Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi i materialeve për sistemin elektro-energjetik në bazë projektit dhe arkitekturës dhe elektrikës.