Objekti Banesor ONTEXI 3

Përshkrimi i investimit: Objekti banesor Ontexi 3 gjendet në lagjen “Bregu i Diellit” afër shkollës fillore “Ismail Qemajli”
Lokacioni:
 Prishtinë
Viti: 2014
Sipërfaqe: 14 500 m²
Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi i materialeve për sistemin elektro-energjetik në bazë të projektit të arkitekturës dhe elektrikës. Është instaluar transformatori i energjisë me kapacitet 2×630 kVA.