Objekti banesor “In On”

Përshkrimi i investimit: Kompleksi banesor In On në lagjen e “Muhaxherëve”
Lokacioni: Prishtinë
Viti: 2018
Sipërfaqe: 8 500 m²
Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi i materialeve për sistemin elektro-energjetik në bazë projektit dhe arkitekturës dhe elektrikës.