Objekti Administrativ “Buçaj”

Përshkrimi i investimit: Ndërtesa e administratës “Buçaj” sh.p.k. gjendet në fshatin Suhodoll.
Lokacioni: Prishtinë
Viti: 2015
Sipërfaqe: 23 000 m²
Shërbimet e ofruara nga ne: Instalimi i materialeve për sistemin elektro-energjetik në bazë të projektit të arkitekturës dhe elektrikes.