Ndërtesa Komunale në Viti

Përshkrimi i investimit: Ndërtimi i sistemit elektro-energjetik për ndërtesën komunale Viti nga Komisioni Evropian
Lokacioni
Viti
Viti: 2014
Sipërfaqe: 2 200 m2
Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi i materialeve për sistemin elektro-energjetik në bazë të projektit të arkitekturës dhe elektrikës.