Ndërtesa Komunale në Ranilug

Përshkrimi i investimit: Ndërtimi i sistemit elektro-energjetik për ndërtesën komunale Ranilug nga Komisioni Evropian
Lokacioni
Ranilug
Viti: 2013
Sipërfaqe: 1 300 m²
Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi i materialeve për sistemin elektro-energjetik në bazë të projektit të arkitekturës dhe elektrikës.