Ndërtesa Komunale në Graçanicë

Përshkrimi i investimit: Ndërtimi i sistemit elektro-energjetik për ndërtesën komunale Graçanicë nga Komisioni Evropian
Lokacioni
Graçanicë
Viti: 2014
Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi dhe instalimi i materialeve për sistemin elektro-energjetik në bazë të projektit të arkitekturës dhe elektrikës.