“Kosmonte Foods” Sh.p.k.

Përshkrimi i investimit: Panele solare në ndërmarjen Kosmonte Foods Lokacioni: Fushë Kosovë
Viti: 2019
Kapaciteti: 30.16 kWp
Shërbimet e ofruara nga ne: Instalimi i paneleve solare, invertorëve dhe shërbime tjera që lidhen me specifikimet teknike të sistemeve solare.