Kompleksi banesor “Blerti”

Përshkrimi i investimit: Kompleksi banesor “Blerti” gjendet në lagjjën Kalabri.
Lokacioni:
 Prishtinë
Viti: 2015
Sipërfaqe: 10 000 m²
Shërbimet e ofruara nga ne: Furnizimi i materialeve elektrike si dhe furnizimi e instalimi i transformatorit të energjisë 10(20)/0.4 kV me kapacitet 1600 kVA.