GREENCELLS GmbH

Përshkrimi i investimit: Realizimi i punimve në pjesën DC
Lokacioni:
Fier, Shqipëri
Viti: 2018
Kapaciteti: 12 MWp
Shërbimet e ofruara nga ne: Realizimi i punimve në pjesën DC dhe shërbime tjera që lidhen me specifikimet teknike të sistemeve solare fotovoltaike.