NDËRMARJE PRIVATE

Përshkrimi i investimit: Panele Solare Fotovoltaike në ndërmarjen “Frutex”
Lokacioni:
 Therandë
Viti: 2017
Kapaciteti: 20 kWp
Shërbimet e ofruara nga ne: Instalimi i paneleve solare, invertorëve dhe shërbime tjera që lidhen me specifikimet teknike të sistemeve solare.