Fabrika “Binni”

Përshkrimi i investimit: Sistemi i rrufepritësit në dy fabrikat, fabrikën ekzistuese dhe fabrikën e re, në Dumnicë e Ultë.
Lokacioni: Vushtrri
Viti: 2014
Shërbimet e ofruara nga ne: Instalimi dhe matjet e sitemit të Tokëzimit, Rrufepritësit, si dhe montimi i trupave ndriçues:
Reflektorëve për ndriçimin e reklamës së fabrikës si dhe
Spot trupat ndriçues në hapsirat e show room-it