Eurofruti 20 kWp

NDËRMARJE PRIVATE

Përshkrimi i investimit: Panele Solare Fotovoltaike në ndërmarjen “Eurofruti”
Lokacioni:
 Mramor, Prishtinë
Viti: 2017
Kapaciteti: 20 kWp
Shërbimet e ofruara nga ne: Instalimi i paneleve solare, invertorëve dhe shërbime tjera që lidhen me specifikimet teknike të sistemeve solare.

    • Categories: Sisteme solare