Doni Fruits sh.p.k.

Përshkrimi i investimit: Panele solare në ndërmarjen “Doni Fruits”
Lokacioni:
 Ferizaj
Viti: 2018
Kapaciteti: 50 kWp
Shërbimet e ofruara nga ne: Instalimi i paneleve solare, invertorëve dhe shërbime tjera që lidhen me specifikimet teknike të sistemeve solare.