Besiana-G 73.12 kWp

Besiana-G sh.p.k.

Përshkrimi i investimit: Panele solare në ndërmarjen “Besiana-G”
Lokacioni:
 Ferizaj, Novobërd dhe Shtërpc
Viti: 2018
Kapaciteti: 52 kWp, 10.56 kWp dhe 10.56 kWp
Shërbimet e ofruara nga ne: Instalimi i paneleve solare, invertorëve dhe shërbime tjera që lidhen me specifikimet teknike të sistemeve solare.

    • Categories: Sisteme solare